وقتی شما برنده باشید ما نیز برنده ایم.

تعهد ما به تعالی و ارتقای کیفی منجر به کسبِ افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است. هرچند رویکرد ما به مقولۀ کارآفرینی، محدود به اقدام برای اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد نیست اما التزام به کیفیت در کسب‌وکار، در اجرای پروژه‌ها، در تولید محصولات و در ارائۀ خدمات، گروه هلدینگ تجاری باتیس را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای ملی و افتخاراتِ جهانی قرار داده است.

افتخارات هلدینگ باتیس

تندیس جشنواره ایده های شغلی برتر
تندیس جشنواره ایده های شغلی برتر

برنده تندیس جشنواره ایده های شغلی برتر در سال 1398

تندیس مدیر شایسته آذربایجان غربی
تندیس مدیر شایسته آذربایجان غربی

برنده تندیس مدیر شایسته آذربایجان غربی در سال 1395

تندیس اسطوره های کارآفرینی
تندیس اسطوره های کارآفرینی

برنده تندیس اسطوره های کارآفرینی در سال 1397

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

برنده گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1393