آیا بیمه شخص ثالث به سرنشین تعلق میگیرد؟

آیا بیمه شخص ثالث به سرنشین تعلق میگیرد؟

بیمه شخص ثالث یک نوع بیمه مسئولیت است که در صورت وقوع حادثه، خسارات ناشی از آسیب‌ها و آسیب‌هایی که شخص در حین رانندگی به سایر افراد و خودروها وارد می‌کند را پوشش می‌دهد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این بیمه به سرنشینان نیز تعلق می‌گیرد یا فقط راننده را پوشش می‌دهد؟

بیمه حوادث سرنشین

بیمه حوادث سرنشین یکی از انواع بیمه‌های حوادث مرتبط با رانندگی است و در صورت وقوع حادثه، خسارات جسمانی و مالی سرنشینان و راننده را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بیمه شامل تمامی خساراتی است که در نتیجه حوادث رانندگی به سرنشینان خودرو وارد می‌شود، اعم از آسیب‌های جسمانی، مرگ و کشته شدگان، نقص‌عضو و خسارت‌های مالی به خودرو می‌باشد. از اهمیت این بیمه می‌توان به جبران خسارات جسمانی و مالی افراد و خانواده‌هایشان، مسئولیت نامحدود مالی در قبال خسارات وارده به سرنشینان و راننده، پرداخت هزینه‌های درمانی و جراحی، جبران از دست رفتن دست و پا و سایر اعضای بدن و همچنین تعمیر ماشین مقصر اشاره کرد.

آیا بیمه شخص ثالث به سرنشین تعلق میگیرد؟

بیمه حوادث سرنشین اجباری است؟

بیمه شخص ثالث اجباری است و هر فردی که خودرویی را در اختیار دارد موظف است بیمه شخص ثالث برای آن خودرو بخرد. این بیمه به صورت تضمینی برای پوشش دادن هزینه‌های مالی و کیفری ناشی از آسیب‌ها و صدماتی که به اشخاص یا مالکیت دیگران در نتیجه تصادفات رانندگی وارد می‌شود، ارائه می‌شود. همچنین بیمه حوادث سرنشین نیز یک پوشش اضافی است که در صورت وقوع حادثه، خسارت‌های ناشی از آسیب به سرنشینان خودرو را تامین می‌کند. بیمه حوادث سرنشین و بیمه شخص ثالث هر دو به‌نوعی اجباری هستند و برای حفظ امنیت و جبران خسارات در تصادفات رانندگی ضروری می‌باشند.

موارد مرتبط دیگر:

درباره ی vffgbhygt